Expertiza tehnica

Expertiza tehnica evalueaza prin metode specifice nivelul de protectie si starea tehnica a constructiei existente comparand starea structurii de rezistenta cu cea rezultata din prevederile reglementarilor tehnice in vigoare. Prin expertiza se stabileste gradul de asigurare al unei constructii la actiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) si se recomanda solutii tehnice care sa asigure stabilitatea si fiabilitatea constructiei.

Activitatea desfăşurată pentru evaluarea clădirii, rezultatele examinării şi studiilor efectuate în vederea evaluării, precum şi concluziile referitoare la siguranţa seismică a structurii şi eventuala necesitate a intervenţiilor de consolidare structurală şi nestructurală, inclusiv natura şi proporţiile acestor intervenţii sunt prezentate în raportul de evaluare (expertiză) a construcţiei.

Echipa noastra colaboreaza cu experti tehnici autorizati pentru a putea oferi servicii complete atestate MDRT pentru toate domeniile specifice proiectarii structurilor de rezistenta:

A1 – Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;
A2 – Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn;
Af – Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant.

Cand este nevoie de expertiza?

  • intenţia beneficiarului de a schimba destinaţia întregii construcţii sau a unora din încăperi, cu implicaţii asupra încărcărilor utile (montarea de utilaje grele sau care produc trepidaţii, amplasarea de spaţii de depozitare cu încărcări mari, modernizări ale finisajelor care duc la creşterea încărcărilor, cum ar fi placări de marmură etc.) sau care generează acţiuni de altă natură ce ar putea afecta structura de rezistenţa (radiaţii, degajări chimice corozive);
  • necesitatea funcţională de a se desfiinţa unii pereţi interiori, pentru care trebuie să se clarifice în ce măsură au şi un rol structural (de portanţă sau de rigidizare);
  • intenţia de a supraetaja construcţia existentă;
  • detectarea unor vicii la structura de rezistenţă, fie iniţiale, datorate unor defecte de execuţie, fie apărute în timp, datorită unor factori cum ar fi: tasări inegale ale terenului, acţiuni corozive sau dinamice (trepidaţii în construcţie sau în vecinătatea ei) sau din alte cauze;
  • suspiciuni că structura sau unele elemente ale ei ar fi subdimensionate (suspiciuni fie ale beneficiarului, fie ale organelor de control tehnic);
  • clădiri care au avut de suferit în urma unor accidente grave sau unor calamităţi naturale(incendii, inundaţii, alunecări de teren) şi necesită o verificare a siguranţei în noua situaţie creată de acestea.